Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor

„Să păstrăm Vrancea curată!” – acesta este sloganul sub care Consiliul Judeţean Vrancea va implementa proiectul privind gestionarea deşeurilor, cunoscut sub denumirea generică de „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” (SMID).

AICI GASITI STUDIUL DE FEZABILITATE SMID

Trebuie menţionat că, în anul 2006, când echipele de specialişti au început să schiţeze acest proiect, judeţul Vrancea era primul care proiecta un astfel de sistem de management al deşeurilor! În acest moment „Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” este exemplu de bună practică.

Ce este SMID? În esenţă “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” constă în realizarea unor puncte de colectare a deşeurilor  în toate localităţile judeţului Vrancea, după care deşeurile vor fi transportate la trei staţii de transfer situate în municipiile Focşani şi Adjud, dar şi în comuna Vidra. De aici deşeurile vor fi transportate la Centrul de Management  Integrat al Deşeurilor  care va fi realizat la Haret , lângă oraşul Mărăşeşti unde vor fi sortate şi compostate. Proiectul “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” mai prevede realizarea unui număr de şase centre de colectare pentru deşeuri voluminoase – deşeuri electrice şi electrocasnice (DEE) – şi deşeuri menajere periculoase, localizate în municipiul Focşani (două depozite) şi în oraşele Mărăşeşti, Panciu şi Odobeşti (câte un depozit). Totodată proiectul prevede şi igienizarea şi închiderea a 200 de gropi de gunoi rurale care sunt neconforme cu normele U.E.

Cine implementează SMID? Pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” (SMID) în judeţul Vrancea a fost înfiinţată, la Consiliul Judeţean Vrancea, Unitatea Impementare Proiecte (UIP). Click aici pentru a afla mai multe despre UIP.

Cât costă şi cine finanţează SMID? “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” este un proiect estimat la aproximativ 42 milioane Euro şi este finanţat de către Uniunea Europeană (în cadrul POS Mediu 2007-2013 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor din cadrul Programului Operational Sectorial Mediu), Consiliul Judeţean Vrancea şi Guvernul României.

Cofinanţarea Consiliului Judeţean Vrancea este asigurată din fonduri proprii, ea fiind de 10,126 milioane Euro.

Vrancea s-a aflat între primele trei judeţe din ţară care au primit aprobarea Comisiei Europene privind implementarea „Sistemului de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” dintr-un portofoliu de 38 de proiecte depuse spre finanţare.

Paşii făcuţi în implementarea SMID. Demersurile făcute timp de patru ani de zile de Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea şi de către funcţionarii din cadrul Direcţiei Dezvoltare s-au materializat pe data de 5 noiembrie 2009, atunci când a fost semnat contractul de finanţare al Proiectului “Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Vrancea”cu o valoare de 43,446 milioane Euro. Din păcate, în urma unor tergiversări ale reprezentanţilor Ministerului de Finanţe în judeţul Vrancea, drumul firesc al acestui proiect a fost frânat cu aproximativ nouă luni de zile. În această perioadă fişele de achiziţie elaborate de către consultanţii angajaţi de Ministerul Mediului şi Pădurilor în vederea realizării Proiectului au fost contestate de către reprezentantul Direcţiei Generale de Finanţe Publice (DGFP) Vrancea, chiar dacă acestea erau identice cu  cele folosite de către alte Consilii Judeţene care implementează, la rândul lor, astfel de proiecte. În cele din urmă, în baza unui protocol semnat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, ANRMAP şi UCVAP, procedurile au fost reluate şi, după aproape 12 luni, proiectul european în valoare de 43,446 milioane Euro a fost deblocat.

Facem, încă o dată, precizarea că această blocare a Proiectului a fost una care s-a datorat exclusiv reprezentanţilor Ministerului Finanţelor prin ANRMAP şi UCVAP, în speţă Guvernului României şi nu administraţiei judeţene aşa cum s-a invocat, la un moment dat.

Pe data de 17 decembrie 2010, Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan a semnat primul contract în cadrul Proiectului “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea”. Este vorba despre contractul privind “Asistenţa tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor” atribuit, prin licitaţie publică, companiei KPMG România, împreună cu Vizual SRL şi GPA Advisory SRL.

Pe data de 23 martie 2011 a fost atribuit cel de-al doilea contract - “Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Vrancea” către compania Tahal Consulting Engineers Ltd.

În altă ordine de idei, pe data de 12 martie 2011, în cadrul unei adunări a Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară „Vrancea Curată”, primarii au stabilit zone noi în care vor fi amplasate punctele de colectare a deşeurilor, ca urmare a faptului că studiul de fezabilitate realizat în 2008 nu mai corespundea, în totalitate, cu planurile urbanistice ale localităţilor.

Care sunt obiectivele SMID? Proiectul are ca obiectiv implementarea unui sistem european de management integrat al deşeurilor pentru judeţul Vrancea care să întrunească cerinţele legale în ceea ce priveşte aria de acoperire a serviciilor standard şi atingerea ţintelor de mediu. Proiectul are în vedere echipamentul de colectare, construirea unei staţii de transfer, depozitul şi activităţile de reciclare precum şi activităţi de conştientizare a populaţiei în legătură cu acest subiect. Aşa cum am arătat şi mai sus, proiectul este în concordanţă cu legislaţia UE, Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor (PNMD), Master Planul pentru deşeuri solide pentru judeţul Vrancea şi are ca bază obiectivele POS Mediu, respectiv: creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi reutilizate; creşterea racordărilor la sistemele publice edilitare care să corespundă din punct de vedere al calităţii şi al suportabilităţii tarifelor; reducerea cantităţii de deşeuri depozitate şi îmbunătăţirea standardelor tehnologice de depozitare.

O dată cu implementarea sa, proiectul va întări capacitatea tehnică şi de management în judeţul Vrancea prin implementarea şi operarea unui sistem regional de management al deşeurilor solide şi va ajuta la conştientizarea locuitorilor de beneficiile rezultate din proiect, două dintre acestea fiind separarea colectării deşeurilor şi reciclarea acestora.

Conform Studiului de Fezabilitate (SF) realizat în vederea implementării proiectului, în judeţul Vrancea sunt generate, în fiecare an, aproximativ 115.000 tone de deşeuri. În prezent, aria de colectare a acestora este de aproximativ 40%.

După implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” nivelul de colectare a deşeurilor din mediul urban va fi de 100%, nivelul de colectare din sate şi aglomerări rurale va fi de 90%, depozitarea deşeurilor biodegradabile – compostul – se va face în concordanţă cu Directivele U.E.

Cum se vor colecta deşeurile? Fiind un poriect corelat cu legislaţia europeană şi adus la zi în ceea ce priveşte legislaţia naţională, proiectul „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” prevede colectarea în mod diferit a diverselor tipuri de deşeuri.

Deşeurile mixte: Pentru deşeurile mixte, proiectul propune introducerea  unui sistem de colectare utilizând containere de 240 litri şi 1,100 litri în zonele urbane (colectare de 2-3 ori pe săptămână) şi containere 1,100 litri în zonele rurale (colectarea o dată pe săptămână). Sistemul necesită o investiţie pentru aproximativ 4000 de containere şi puncte de colectare. Adiţional, mai sunt necesare 2000 de containere care să fie plasate, la cerere, pentru sectorul industrial, instituţional şi pieţe şi care trebuie achitate de către generatorii de deşeuri.

Deşeurile biodegradabile: Pentru deşeurile biodegradabile, sistemele de colectare selectivă vor fi introduse treptat în mediul urban pe când în mediul rural (şi în zonele urbane, unde este posibil) va fi stimulată compostarea la domiciliu.

Deşeurile de ambalaje: Pentru deşeurile de ambalaje vor fi furnizate containere pentru colectare selectivă pentru hârtie şi sticlă, iar pentru plastic şi metal va fi prevăzut un sistem cu saci.

Deşeurile DEE: Pentru deşeurile voluminoase, DEE şi deşeuri periculoase mici, se vor înfiinţa 6 centre de colectare. Pentru colectarea acestor tipuri de deşeuri şi a deşeurilor depozitate ilegal vor fi utilizate de asemenea camioane cu remorcă.  Deşeurile colectate vor fi transferate către 4 staţii de transfer (Focşani, Gugeşti, Adjud şi Vidra) şi (în zonele desemnate) direct către depozit. Pentru centrele de colectare mai sus menţionate vor fi stabilite, unde va fi posibil, aceleaşi zone ca cele ale staţiilor de transfer. Centrele de colectare şi staţiile de transfer vor fi localizate în vecinătatea drumurilor naţionale sau municipale asfaltate pentru a asigura accesul uşor al camioanelor. Staţiile de transfer constau într-o rampă şi o zonă de depozitare a deşeurilor şi de asemenea în containere cu volum de 32 m3 plasate în vecinătatea locului în care vor fi depozitate deşeurile. Containerele vor fi ridicate de vehicule de transport către Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din Haret.

Unde vor fi transportate deşeurile? Depozitul de la Haret: Toate deşeurile vor fi adunate în trei staţii de transfer după care vor fi transportate la un depozit central, situat în localitatea Haret. Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din Haret (lângă oraşul Mărăşeşti) va include un depozit, o staţie de compostare şi o staţie de sortare. După implementarea activităţilor de reciclare este de aşteptat ca aproximativ 70.000 tone de deşeuri să necesite depozitare. Amplasamentul Haret are o suprafaţă de 17,5 hectare şi este localizat într-un loc izolat, existând posibilitatea de a se dezvolta şi alte facilităţi lângă amplasamentul depozitului. Capacitatea de stocare a depozitului Haret este de 1.8 milioane m3 şi durata de folosinţă este estimată la 26 de ani. Depozitul va fi construit în 3 etape. Prima celulă va avea aproximativ 5 ha (suficient pentru 7 ani de operare), iar costurile sunt incluse în proiect. Celelalte două celule, care nu sunt incluse în investiţiile proiectului, vor avea aproximativ 5.5 ha împreună (suficient pentru 9 şi respectiv 10 ani) şi sunt planificate pentru 2017 şi respectiv 2026. În proiect este inclusă, de asemenea, şi închiderea acestora. Pe lângă depozitare, depozitul include un sistem de management a apelor de suprafaţă, tratarea levigatului, colectarea gazului şi sistemul de ardere a acestuia. La acestea se adaugă o clădire administrativă, un pod de cântărire şi o clădire aferentă, garaj, atelier de lucru, staţie de alimentare cu combustibil şi parcare. Staţia de compostare: Este prevăzut ca staţia de compostare să fie compusă din zona recepţie, zona de compostare, zona de măturare şi o zonă de depozitare. În total sunt necesare aproximativ 1.5 – 2 ha. Metoda propusă este compostarea în brazdă. Staţia de sortare: Staţia de sortare oferă posibilitatea separării diferitelor tipuri de ambalaje pentru a îmbunătăţi calitatea componentelor sortate, şi de aici a creşte potenţialul pieţei, ceea ce va face să se ajungă mai uşor la un acord cu asociaţiile de producători. În plus, staţia de sortare va contribui la creşterea rezultatelor pentru a atinge obiectivele de reciclare impuse pentru România.

Campania de informare publică: Ce este deşeul? Omul modern se naşte şi trăieşte toată viaţa în vecinătatea deşeurilor. Din acest motiv poate că mulţi dintre noi nu mai realizăm ce este acela un deşeu dar, şi mai important, ce trebuie să facem pentru a proteja mediul de deşeuri şi pentru a produce o cantitate cât mai mică de gunoaie. Aşadar, deşeul este ceea ce noi decidem să aruncăm zilnic. Pentru ca noi, vrâncenii, să protejăm mediul trebuie să conştientizăm că orice gunoi trebuie aruncat doar în containere speciale şi că, în final, acest gunoi ajunge într-un depozit care, în câţiva ani, va deveni neîncăpător. Din aceste motive proiectului „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea”are şi o componentă de informare şi conştientizare a publicului în legătură cu gestionarea deşeurile şi problemele legate de această gestionare de deşeuri. Problemele cheie includ necesitatea reducerii deşeurilor la sursă, sortarea la sursă a materialelor reciclabile din fluxul de deşeuri generale şi plata taxelor pentru a susţine serviciile de colectare în tot judeţul, tratare şi depozitare.

Sondaj de opinie: Până în acest moment în cadrul proiectului a fost realizat, în rândul cetăţenilor din judeţul Vrancea, un sondaj de opinie a cărui obiectiv a fost acela de a măsura gradul de informare a respondenţilor în legătură cu gestionarea deşeurilor.

Lansarea Proiectului SMID. Pe data de 12 aprilie 2011, Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan a lansat Proiectul “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor” (SMID) în cadrul unei conferinţe de presă. Detalii despre această acţiune puteţi găsi aici.

Cursuri pentru echipa UIP. În perioada 4 aprilie-18 mai 2011, echipa Unităţii de Implementare Proiecte (UIP) a urmat mai multe cursuri de perfecţionare profesională. Scopul acestor cursuri, componente ale contractului de ”Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea sistemului integrat al deșeurilor”, a fost acela de a întări capacitatea de management a echipei proiectului.

Cursurile au fost organizate în următoarele domenii:

  • expert accesare fonduri structurale;
  • expert achiziţii publice;
  • manager de proiect;
  • manager al sistemului de management de mediu.

Cursurile s-au finalizat cu o serie de examene susţinute în prezenta unei comisii delegate de CNFPA.

Pe data de 24 mai 2011, ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea a avut loc seminarul destinat publicităţii Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vrancea”. La eveniment au participat primari ai localităţilor vrâncene. Vizualizaţi fotografiile de la eveniment aici

Comments are closed.