Home

„Vrancea este casa noastră!” acesta este crezul de bază al echipei administraţiei publice din judeţul Vrancea, condusă de Marian Oprişan, Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea. Plecând de la convingerea că Vrancea este casa noastră, a tuturor vrâncenilor şi de la prevederile acquis-ul comunitar care obligau România să atingă anumite standarde privind protecţia mediului, specialiştii din cadrul Consiliului Judeţean au realizat un proiect privind gestionarea integrată a deşeurilor (SMID).

PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE SMID VIZITEAZA PAGINA “PROIECT SMID”

Am creat “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” (SMID) pentru că noi credem că orice casă trebuie păstrată curată, dar şi pentru că protecţia mediului reprezintă o preocupare majoră a Consiliului Judeţean Vrancea, iar gestionarea integrată a deşeurilor pe raza întregului judeţ este o prioritate în acest domeniu.

Pentru a afla mai multe despre „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor” click aici

Referitor la infrastructura managementului deşeurilor, standardele U.E. includ ţinte specifice pentru recuperarea şi reciclarea deşeurilor şi cerinţe mai stricte pentru depozitare. În acest sens vă recomandăm să consultaţi Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor (SNGD) şi Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor (PNMD), documente aprobate în anul 2004, cât şi Planurile Regionale de Gestiunea Deseurilor (PRMD) care au fost aprobate în 2007.

thomas davisthomas davis